Vše o přijímacím řízení na Orange Factory

O přijímacím řízení

Kreativní workshop se bude konat dne 15. 6. 2019, 17. 6. 2019, 8.7.2019, 27.8.2019 v budově školy.
Termín lze sjednat individuálně – informace na studijním oddělení, Pavla Maršíková tel.: 731 503 959.

Registrace začíná v 8,30 hodin. Ukončení kreativního workshopu v cca 13,00 hodin.

Vezměte s sebou

 • originál nebo notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud již máte)
 • psací potřeby
 • Svačinu dostanete u nás!
 • doklad o zaplacení poplatku 500,- Kč

Připravte si materiály podle zaměření:

 • Reklamní fotografie
  Volný soubor fotografických prací dle vlastního výběru ve formátu od 13 x 18 cm
 • Reklamní grafika, Prostorový design, Animace
  Výtvarné a grafické práce v tištěné podobě, které mohou zaujmout provedením, kreativitou či dobrým nápadem
 • Gamedesign
  Seznam oblíbených her

Detaily přijímacího řízení

Podmínky přijetí

pro vzdělávací program Reklamní tvorba 82 – 41 – N/12:

 • podmínkou pro přijetí ke studiu na SVOŠUR s.r.o. – Orange Factory je středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
 • účast na kreativním workshopu
 • uzavření smlouvy o studiu a úhrada 1/2 školného
 • každý uchazeč o studium bude písemně pozván doporučeným dopisem

 

Přihlášky

 • 1. termín 15. 6. 2019
 • 2. termín 17. 6. 2019
 • 3. termín 8. 7. 2019
 • 4. termín 27.8.2019

 

Organizace

Kreativní workshop bude probíhat od 8.30 hodin do cca 13,00 hodin.

Uchazeč bude s výsledkem přijímacího řízení seznámen na kreativním workshopu, kde obdrží písemné rozhodnutí. 

Ukončení studia

Předpokladem pro úspěšné ukončení studia na naší škole je souhrn vlastností, které by měl každý uchazeč o studium mít a které jsou nevyhnutelné pro úspěch v praxi. Jsou to: výtvarné cítění, trpělivost, kreativnost, ambicióznost, zodpovědnost, dochvilnost, vytrvalost aj.

Studium je ukončeno absolutoriem ve formě závěrečné absolventské práce na dané téma. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Označení absolventa VOŠ je „diplomovaný specialista“ (DiS).

solentPo ukončení školy a získání titulu mohou absolventi pokračovat ve vzdělávání ve Velké Británii. Mohou si díky TOP UP programu, kterého se naše škola účastní, rozšiřovat a prohlubovat znalosti a zkušenosti a získat bakalářský titul.

Přihlášky, poplatky, školné

Přihlášky ke studiu – datum

Elektronickou přihlášku je možné poslat nejpozději 2 dny před kreativním workshopem.

Každý uchazeč o studium bude pozván doporučeným dopisem (event. elektronicky).

Poplatek ve výši 500 Kč je splatný při odevzdání přihlášky.

 

Školné činí 28 000 Kč. 14 000 Kč se platí při podpisu smlouvy o studiu.

Příprava ke studiu

Konzultace k reklamní fotografii, reklamní grafiku, prostorový design, animaci a gamedesign pro všechna zaměření.