Vše o přijímacím řízení na Orange Factory

Průběh přijímacího řízení pro školní rok 2024 – 2025

Stále přijímáme přihlášky ke studiu na šk. r. 2024/2025

 1. Možnosti podání přihlášky:
 2. Zasílejte max. 3 výtvarné práce jedním z těchto způsobů:
  (fotografie, videa, obrázky, návrhy, skici, trailery apod.)

  • na email: podatelna@orangefactory.cz jako přílohu, a do předmětu (subject) napište své jméno a příjmení
  • na email: podatelna@orangefactory.cz s odkazem na internetové úložiště, a do předmětu (subject) napište své jméno a příjmení
  • doporučeně poštou 
  • osobně
 3. Dodejte maturitní vysvědčení nebo nostrifikaci maturitního vysvědčení.
 4. Další informace uchazeč obdrží emailem.

 

Ukončení studia

Předpokladem pro úspěšné ukončení studia na naší škole je souhrn vlastností, které by měl každý uchazeč o studium mít a které jsou nevyhnutelné pro úspěch v praxi. Jsou to: výtvarné cítění, trpělivost, kreativnost, ambicióznost, zodpovědnost, dochvilnost, vytrvalost aj.

Studium je ukončeno absolutoriem ve formě závěrečné absolventské práce na dané téma. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Označení absolventa VOŠ je „diplomovaný specialista“ (DiS).

solentPo ukončení školy a získání titulu mohou absolventi pokračovat ve vzdělávání ve Velké Británii. Mohou si díky TOP UP programu, kterého se naše škola účastní, rozšiřovat a prohlubovat znalosti a zkušenosti a získat bakalářský titul.

Přihlášky, poplatky, školné

Školné činí 16 000 Kč za semestr.
Platba za první semestr proběhne již při podpisu smlouvy o studiu.
V případě velmi dobrých studijních výsledků, může student uplatnit nárok na vrácení části školného.

Příprava ke studiu

Konzultace k reklamní fotografii, reklamní grafice, prostorovému designu, animaci a gamedesignu pro všechna zaměření.