Vše pro studenty Orange Factory

Zkouškové období, náhradní termíny 2022/2023

1. až 3. ročník

Aj Pečinková Simona Mgr. 31.8.2023 12.00 -14.00 uč. 22
AP Všetečková Vladimíra, Mgr. 29. 8. 2023 9,00-11,00 uč. 21
AMT Vágner Ivan, MgA. ZMĚNA 31.8.2023 14,00-15,00 uč 21
AZ Vágner Ivan, MgA. ZMĚNA 31.8.2023 14,00-15,00 uč 21
DDM Kusý Jan, Bc. 31.8.2023 10,00-12,00 uč. 32
GT Mžourek Milan 29.8.2023 12,00-14,00 uč. 31
Kr Vágner Ivan, MgA. ZMĚNA 31.8.2023 14,00-15,00 uč 21
Mr Všetečková Vladimíra, Mgr. 29. 8. 2023 9,00-11,00 uč. 21
PG  Kusý Jan, Bc. 31.8.2023 10,00-12,00 uč. 32
PG Mžourek Milan 29.8.2023 12,00-14,00 uč. 31
PaS Mžourek Milan 29.8.2023 12,00-14,00 uč. 31
PaS Čapová Barbora MgA. 30.8.2023 11,00-12,00 uč.31
PPD Mžourek Milan 29.8.2023 12,00-14,00 uč. 31
PD Mžourek Milan 29.8.2023 12,00-14,00 uč. 31
RaM Všetečková Vladimíra, Mgr. 29. 8. 2023 9,00-11,00 uč. 21
RaM Vágner Ivan, MgA. ZMĚNA 31.8.2023 14,00-15,00 uč 21
RT Všetečková Vladimíra, Mgr. 29. 8. 2023 9,00-11,00 uč. 21
RaS Petříková Marcela, PaedDr. 30.8.2023 13,00-14,00 uč. 21
Scé Vágner Ivan, MgA. ZMĚNA 31.8.2023 14,00-15,00 uč 21
Sto Vágner Ivan, MgA. ZMĚNA 31.8.2023 14,00-15,00 uč 21
TDR Všetečková Vladimíra, Mgr. 29. 8. 2023 9,00-11,00 uč. 21
TTT Mžourek Milan 29.8.2023 12,00-14,00 uč. 31
TaP Mžourek Milan 29.8.2023 12,00-14,00 uč. 31
TPP Mžourek Milan 29.8.2023 12,00-14,00 uč. 31
VT Čapová Barbora MgA. 30.8.2023 9,00-11,00 uč.31
  Kuzma Ondřej 30. 8. 2023 11,30-14,30