Vše pro studenty Orange Factory

Zkouškové období – náhradní termíny 2020/2021

1., 2. a 3. ročník

3DT Brošta Josef Mgr., BcA. 25. 8.2021 10,00-11,00 uč. 33
Aj 1. roč. Giner Ricardo 26.8.2021 12,55-13,40 uč. 25
Aj 2. roč. Giner Ricardo 26.8.2021 11,40-12,25 uč. 25
Aj Pečinková Simona, Mgr. 31. 8. 2021 10,00-11,00 uč. 22
AP Všetečková Vladimíra, Mgr. 31.8.2021 10,00-12,30 uč. 24
DVKE 1. r. Pinc Martin, Akad. Arch. 25. 8. 2021 9,00-11,00 uč. 13
DVKE 2. r. Pinc Martin, Akad. Arch. 25. 8. 2021 11,00-13,00 uč. 13
DVKE Čapová Barbora MgA. 31. 8.2021 10,00-12,00 uč.31
Brošta Josef Mgr., BcA. 25. 8.2021 10,00-11,00 uč. 33
GT Mžourek Milan 25. 8. 2021 10,00-12,00 uč. 31
KT Mžourek Milan 26. 8. 2021 10,00-12,00 uč. 31
Všetečková Vladimíra, Mgr. 31.8.2021 10,00-12,30 uč. 24
Vágner Ivan, MgA. 30.8.2021 14,00-15,00 uč. 21
PG  Kusý Jan, Bc. 26.8.2021 10,00-11,00 uč. 32
PG Konupka Jakub, MgA. 26.8.2021 9,50-14,35 uč. 21
PG Mžourek Milan 27. 8. 2021 10,00-12,00 uč.31
PaS Čapová Barbora MgA. 31. 8.2021 10,00-12,00 uč.31
PaS Mžourek Milan 27. 8. 2021 8,30-10,00 uč.31
PD Mžourek Milan 26. 8. 2021 10,00-12,00 uč.31
RaS Petříková Marcela, PaedDr. 26. 8. 2021 10,00-11,00 uč. 21
Scé Vágner Ivan, MgA. 30.8.2021 14,00-15,00 uč. 21
Sto Vágner Ivan, MgA. 30.8.2021 14,00-15,00 uč. 21
TDR Vágner Ivan, MgA. 30.8.2021 14,00-15,00 uč. 21
TDR Všetečková Vladimíra, Mgr. 31.8.2021 10,00-12,30 uč. 24
TTT Mžourek Milan 26. 8. 2021 12,00-14,00 uč. 31
TaP Konupka Jakub, MgA. 26.8.2021 9,50-14,35 uč. 21
VT Čapová Barbora MgA. 31. 8.2021 10,00-12,00 uč.31
VT Mžourek Milan 27. 8. 2021 12,00-14,00 uč.31
Zv Petřík Jakub 25.8.2021 11,00-13,00 uč. 31

Zkouškové období – letní semestr 2020/2021

1. ročník

Aj A,B,C Pečinková Simona, Mgr. 7. 6. 2021 11,00-12,00 16.6.2021 11,00-12,00 23.6.2021 11,00-12,00 uč 22
AjA Giner Ricardo 8.6.2021 12,55-13,40 15.6.2021 12,55-13,40 22.6.2021 12,55-13,40 uč. 25
AjB Giner Ricardo 8.6.2021 14,45-15,30 15.6.2021 13,50-14,30 22.6.2021 13,50-14,30 uč. 25
AjC Giner Ricardo 8.6.2021 13,50-14,35 15.6.2021 13,50-14,30 22.6.2021 13,50-14,30 uč. 25
AT Javora Tomáš, Dis. 7.6.2021 8,00-14,00 17.6.2021 8,00-14,00 24.6.2021 8,00-14,00 uč 43
DVKEV Pinc Martin Akad. Arch. 8.6.2021 9:00 – 12:00 15.6.2021 9:00-12:00 22.6.2021 9:00-12:00 uč. 13
DA Shahbazi Nasiba DiS. 10.6.2021 9,30-11,30 17.6.2021 9,30-11,30 24.6.2021 9,30-11,30 uč. 31
FT Vaněk Sajdok Anna MA. 7.6.2021 10,00-12,00 14.6.2021 10,00-12,00 21.6.2021 10,00-12,00 uč. 36
G Bauer Petr 7.6.2021 8:00-9:00 14.6.2021 8:00-9:00 21.6.2021 8:00-9:00 uč. 43
KT Mžourek Milan 7.6.2021 9,50-12,25 14.6.2021 9,50-12,25 21.6.2021 9,50-12,25 uč. 31
GT Mžourek Milan 8.6.2021 9,50-12,25 15.6.2021 9,50-12,25 22.6.2021 9,50-12,25 uč 31
Všetečková Vladimíra, Mgr. 7.6.2021 11,00-12,00 17.6.2021 11,00-12,00 24.6.2021 11,00-12,00 uč 22
PG Kusý Jan, Bc. 10.6.2021 11,00-12,00 17.6.2021 11,00-12,00 24.6.2021 11,00-12,00 uč. 32
PG G Jakub Konupka MgA.  7. 6.2021 9,50-12,25 15.6.2021 9,50-12,25 21.6.2021 9,50-12,25 uč. 21
PG D+F Jakub Konupka MgA.  15. 6. 201 12,55-14,35 17.6.2021 9,50-12,25 24.6.2021 9,50-12,25 uč. 21
PG Javora Tomáš, Dis. 7.6.2021 8,00-14,00 17.6.2021 8,00-14,00 24.6.2021 8,00-14,00 uč 43
PaS Mžourek Milan 7.6.2021 8,55-9,40 14.6.2021 8,55-9,40 21.6.2021 8,55-9,40 uč. 31
PaS Čápová Barbora, MgA. 8.6.2021 11,00-12,00 15.6.2021 11,00-12,00 22.6.2021 11,00-12,00 uč. 21
PD Mžourek Milan 7.6.2021 9,50-12,25 14.6.2021 9,50-12,25 21.6.2021 9,50-12,25 uč. 31
PM Jakubcová Jitka,Ing. 9.6.2021 11,00-12,30 16.6.2021 11,00-12,30 23.6.2021 11,00-12,30 uč. 24
RaS Petříková Marcela, PaedDr. 14.6.2021 9,00-11,00 16.6.2021 9,00-11,00 23.6.2021 9,00-11,00 uč 22
Sto Vágner Ivan, Mgr. 8.6.2021 14,00-15,00 15.6.2021 14,00-15,00 22.6.2021 14,00-15,00 uč. 21
TADF Vaněk Sajdok Anna MA. 7.6.2021 11,00-13,00 14.6.2021 11,00-13,00 21.6.2021 11,00-13,00 uč. 36
TDR Vágner Ivan, Mgr. 8.6.2021 14,00-15,00 15.6.2021 14,00-15,00 22.6.2021 14,00-15,00 uč. 21
TaP Konupka Jakub MgA. 7. 6.2021 9,50-12,25 14.6.2021 9,50-12,25 21.6.2021 9,50-12,25 uč. 21
VP Čápová Barbora, MgA. 8.6.2021 12,00-13,00 15.6.2021 12,00-13,00 22.6.2021 12,00-13,00 uč. 21
VP Mžourek Milan 8.6.2021 12,55-15,30 17.6.2021 8,55-9,40 24.6.2021 9,50-12,25 uč 31
ZPH Bauer Petr 7.6.2021 8:00-9:00 14.6.2021 8:00-9:00 21.6.2021 8:00-9:00 uč. 43

 

2. ročník

3DT Javora Tomáš, DiS. 7.6.2021 8,00-14,00 17.6.2021 8,00-14,00 24.6.2021 8,00-14,00 uč 43
3DT Brošta Josef Mgr. 7.6.2021 9,00-11,00 14.6.2021 9,00-11,00 16.6.2021 9,00-11,00 uč. 43
Aj  Pečinková Simona, Mgr. 8.6.2021 11,00-12,00 15.6.2021 11,00-12,00 22.6.2021 11,00-12,00 uč 22
Aj A Giner Ricardo 8.6.2021 10,45-11,30 15.6.2021 11,40-12,25 22.6.2021 11,40-12,25 uč. 25
Aj B Giner Ricardo 8.6.2021 11,40-12,25 15.6.2021 11,40-12,25 22.6.2021 11,40-12,25 uč. 25
AT Javora Tomáš, DiS. 7.6.2021 8,00-14,00 17.6.2021 8,00-14,00 24.6.2021 8,00-14,00 uč 43
AP Všetečková Vladimíra, Mgr. 7.6.2021 10,30-11,30 17.6.2021 11,00-12,00 24.6.2021 11,00-12,00 uč 22
AMT Javora Tomáš, DiS. 7.6.2021 8,00-14,00 17.6.2021 8,00-14,00 24.6.2021 8,00-14,00 uč 43
AZ Vaněk Sajdok Anna MA. 7.6.2021 13,00-15,00 16.6.2021 13,00-15,00 23.6.2021 13,00-15,00 uč. 36
DVKEV Pinc Martin Akad. Arch. 7.6.2021 9:00-12:00 14:6.2021 9:00-12:00 21.6.2021 9:00-12:00 uč 13
DA Nasiba Shahbazi DiS. 10.6.2021 11,30-13,30 17.6.2021 11,30-13,30 24.6.2021 11,30-13,30 uč. 33
DZFO Vaněk Sajdok Anna MA. 7.6.2021 9,00-11,00 16.6.2021 9,00-11,00 21.6.2021 9,00-11,00 uč. 36
FT Vaněk Sajdok Anna MA. 7.6.2021 10,00-12,00 16.6.2021 10,00-12,00 23.6.2021 10,00-12,00 uč. 36
G Brošta Josef Mgr. 7.6.2021 9,00-11,00 14.6.2021 9,00-11,00 16.6.2021 9,00-11,00 uč. 43
GT Mácha Tomáš, MgA. 8. 6. 2021 8,55-9,40 15.6.2021 8,55-9,40 22.6.2021 8,55-9,40 uč. 33
Kr Pospíšil Matěj, DiS. 7.6.2021 9,00-11,00 8.6.2021 9,00-11,00 21.6.2021 9,00-11,00 uč. 31
Vágner Ivan, Mgr. 8.6.2021 14,00-15,00 15.6.2021 14,00-15,00 22.6.2021 14,00-15,00 uč. 21
PG Kusý Jan, Bc. 10.6.2021 9,00-10,00 17.6.2021 9,00-10,00 24.6.2021 9,00-10,00 uč. 32
PG Javora Tomáš, DiS. 7.6.2021 8,00-14,00 17.6.2021 8,00-14,00 24.6.2021 8,00-14,00 uč 43
PaS Mžourek Milan 7.6.2021 12,55-13,40 17.6.2021 8,55-9,40 24.6.2021 8,55-9,40 uč 31
PRF Vaněk Sajdok Anna MA. 7.6.2021 11,00-13,00 16.6.2021 11,00-13,00 23.6.2021 11,00-13,00 uč. 36
RaS Petříková Marcela, PaedDr. 14.6.2021 12,00-14,00 16.6.2021 12,00-14,00 23.6.2021 12,00-14,00 uč. 21
Scé Vágner Ivan, Mgr. 8.6.2021 14,00-15,00 15.6.2021 14,00-15,00 22.6.2021 14,00-15,00 uč. 21
TDR Všetečková Vladimíra, Mgr. 7.6.2021 9,00-10,30 17.6.2021 9,00-10,30 24.6.2021 9,00-10,30 uč 22
TTT Mžourek Milan 7.6.2021 13,50-15,30 16.6.2021 9,50-11,30 23.6.2021 9,50-11,30 uč 31
TaP Konupka Jakub MgA. 7.6.2021 12,55-14,35 17.6.2021 12,55-14,35 15.6.2021 12,55-14, 35 uč. 21
Zv Petřík Jakub 7.6.2021 11,00-13,00 21.6.2021 11,00-13,00 24.6.2021 11,00-13,00 uč. 31
ZPH Bauer Petr 7.6.2021 8:00-9:00 14.6.2021 8:00-9:00 21.6.2021 8:00-9:00 uč. 43