Vše pro studenty Orange Factory

Zkouškové období, zimní semestr 2023/2024

1. ročník

Aj A  Pečinková Simona, Mgr. 17.1.2024 13,30-14,30 24.1.2024 13,30-14,30 31.1.2024 13,30-14,30 uč. 22
Aj B Pečinková Simona, Mgr. 17.1.2024 11,30-12,30 24.1.2024 11,30-12,30 31.1.2024 11,30-12,30 uč. 22
AJ C Pečinková Simona, Mgr. 15.1.2024 13,30-14,30 22.1.2024 13,30-14,30 29.1.2024 13,30-14,30 uč. 22
Aj D Pečinková Simona, Mgr. 15.1.2024 11,30-12,30 22.1.2024 11,30-12,30 29.1.2024 11,30-12,30 uč. 22
KAAjB Doose Jonathon 15.1.2024 9,00-10,30 22.1.2024 9,00-10,30 29.1.2024 9,00-10,30 uč. 25
KA AjC Doose Jonathon 15.1.2024 10,30-12,00 22.1.2024 10,30-12,00 29.1.2024 10,30-12,00 uč. 25
KA AJD Doose Jonathon 15.1.2024 12,30-14,00 22.1.2024 12,30-14,00 29.1.2024 12,30-14,00 uř. 25
KA AjA Les Gebhardt 15.1.2024 13,40-15,30 22.1.2024 13,40-15,30 29.1.2024 13,40-15,30 uč. 24
AT Belova Anna 15.1.2024 11,00-16,00 22.1.2024 11,00-16,00  29.1.2024 11,00-15,00 uč. 31
AP Vágner Ivan, Mgr. 16.1.2024 od 14 hod 18.1.2024 od 14 hod 24.1.2024 od 14 hod uč. 21
DVKEV Veit Milouš Mgr. 17.1.2024 13,40-15,30 24.1.2024 13,40-15,30 31.1.2024 13,40-15,30 uč. 13
DA Belova Anna 16.1.2024 11,00-15,00 23.1.2024 11,00-15,00 30.1.2024 12,00-14,00 uč. 31
DA Kastner Philippe 16.1.2024 9,00-12,00 23.1.2024 9,00-12,00 30.1.2024 9,00-12,00 uč. 31
FT Andrii Konontsev, MgA. 11.1.204 od 10 hodin 18.1.2024 od 10 hodin 25.1.2024 od 10 hodin uč. 36
G Kuzma Ondřej, Bc. 11.1.2024 9,00-12,00 15.1.2024 9,00-12,00 29.1.2024 9,00-12,00 uč. 23
G Chudinova Galina 15.1.2024 10,00-13,00 22.1.2024 10,00-13,00 29.1.2024 10,00-13,00 uč. 23
G Mžourek Milan 16.1.2024 12,55-14,35 23.1.2024 12,55-14,35 30.1.2024 12,55-14,35 uč. 21
G Sattran Vladimír DiS. 15.1.2024 9,00-10,00 22.1.2024 9,00-10,00 29.1.2024 9,00-10,00 uč 23
GT Mžourek Milan 16.1.2024 10,35-12,25 23.1.2024 10,35-12,25 30.1.2024 10,35-12,25 uč. 33
Kr Pospíšil Matěj DiS. 11.1.2024 8,00-10,30 25.1.2024 8,00-10,30 26.1.2024 9,00-11,00 uč. 41
PG Kusý Jan 11.1.2024 10,00-12,00 16.1.2024 10,00-12,00 23.1.2024 10,00-12,00 uč. 32
PG H Čápová Tereza DiS. 11.1.2024 8,00-9,40 18.1.2024 8,00-9,40 25.1.2024 8,00-9,40 uč. 21
PG F Čápová Tereza DiS. 11.1.2024 9,50-11,30 18.1.2024 9,50-11,30 25.1.2024 9,50-11,30 uč. 21
PG G Gareis Lucie DiS. 11.1.2024 10,00-11,30 18.1.2024 10,00-11,30 25.1.2024 10,00-11,30 uč. 33
PG F Gareis Lucie DiS. 11.1.2024 13,40-15,30 18.1.2024 13,40-15.30 25.1.2024 13,40-15,30 uč. 33
PaS AJAC Čápová Barbora, MgA. 16.01.2024 11,00-12,00 23.1.2024 11,00-12,00 31.1.2024 11,00-12,00 uč. 41
PaS AJBD Čápová Barbora, MgA. 16.1.2024 12,00-13,00 23.1.2024 12,00-13,00 31.1.2024 12,00-13,00 uč. 41
PM Jakubcová Jitka,Ing. 11.1.2024 9,00-11,00 17.1.2024 9,00-11,00 31.1.2024 9,00-11,00 uč. 24
RaM Vágner Ivan, Mgr. 16.1.2024 od 14 hod 18.1.2024 od 14 hod 24.1.2024 od 14 hod uč. 21
RaS Petříková Marcela, PaedDr. 15.1.2024 10,00-12,00 22.1.2024 10,00-12,00 29.1.2024 10,00-12,00 uč. 22
Sto Vágner Ivan, Mgr. 16.1.2024 od 14 hod 18.1.2024 od 14 hod 24.1.2024 od 14 hod uč. 21
TADF Andrii Konontsev, MgA. 11.1.204 od 10 hodin 18.1.2024 od 10 hodin 25.1.2024 od 10 hodin uč. 36
TaP Gareis Lucie DiS. 11.1.2024 11,40-13,40 18.1.2024 11,40-13,40 25.1.2024 11,40 13,40 uč. 33
VPA,FAB Čápová Barbora, MgA. 16.1.2024 9,00-10,00 23.1.2024 9,00-10,00 31.1.2024 9,00-10,00 uč. 41
VP HAB,GG Čápová Barbora, MgA. 16.1.2024 10,00-11,00 23.1.2024 10,00-11,00 31.1.2024 10,00-11,00 uč. 41

 

2. ročník

3DT Chudinova Galina 16.1.2024 10,00-13,00 23.1.2024 10,00-13,00 30.1.2024 10,00-13,00 uč 23
Aj Pečinková Simona, Mgr. 11.1.2024 9,00-10,00 18.1.2024 9,00-10,00 25.1.2024 9,00-10,00 uč. 22
KAJ Doose Jonathon 15.1.2024 14,00-15,00 22.1.2024 14,00-15,00 29.1.2024 14,00-15,00 uč. 25
AT Belova Anna 15.1.2024 11,00-16,00 22.1.2024 11,00-16,00  29.1.2024 11,00-15,00 uč. 31
AMT Andrii Konontsev, MgA. 11.1.204 od 10 hodin 18.1.2024 od 10 hodin 25.1.2024 od 10 hodin uč. 36
DVKEV Veit Milouš Mgr. 17.1.2024 11,40-13,40 24.1.2024 11,40-13,40 31.1.2024 11,40-13,40 uč. 13
DA Belova Anna 16.1.2024 11,00-15,00 23.1.2024 11,00-15,00 30.1.2024 12,00-14,00 uč. 31
DA Kastner Philippe 16.1.2024 9,00-12,00 23.1.2024 9,00-12,00 30.1.2024 9,00-12,00 uč. 31
DZFO Andrii Konontsev, MgA. 11.1.204 od 10 hodin 18.1.2024 od 10 hodin 25.1.2024 od 10 hodin uč. 36
FT Andrii Konontsev, MgA. 11.1.204 od 10 hodin 18.1.2024 od 10 hodin 25.1.2024 od 10 hodin uč. 36
G Chudinova Galina 16.1.2024 10,00-13,00 23.1.2024 10,00-13,00 30.1.2024 10,00-13,00 uč 23
G Mžourek Milan 16.1.2024 8,55-10,35 23.1.2024 8,55-10,35 30.1.2024 8,55-10,35 uč. 31
G Kuzma Ondřej, Bc. 11.1.2024 9,00-12,00 15.1.2024 9,00-12,00 29.1.2024 9,00-12,00 uč. 23
G Letáček Matyáš 11.1.2024 10,00-11,30 18.1.2024 10,00-11,30 25.1.2024 10,00-11,30 uč 23
GT Mácha Tomáš MgA. 16.1.2024 8,55-9,40 23.1.2024 8,55-9,40 30.1.2024 8,55-9,40 uč. 33
GT Mžourek Milan 11.1.2024 9,50-11,30 18.1.2024 9,50-11,30 25.1.2024 9,50-11,30 uč. 31
Kr Mžourek Milan 11.1.2024 9,50-11,30 18.1.2024 9,50-11,30 25.1.2024 9,50-11,30 uč. 41
PG Kusý Jan 11.1.2024 10,00-12,00 16.1.2024 10,00-12,00 23.1.2024 10,00-12,00 uč. 32
PaS Mžourek Milan 17.1.2024 12,55-14,35 29.1.2024 12,55-14,35 31.1.2024 12,55-14,35 uč. 33
Pr Brandejský Tomáš Mgr. 15.1.2024 8,00-9,40 22.1.2024 8,00-9,40 29.1.2024 8,00-9,40 uč. 24
RaS Petříková Marcela, PaedDr. 17. 1. 2024 10,00-11,00 24.1.2024 10,00-11,00 31.1.2024 10,00-11,00 uč. 21
RT Všetečková Vladimíra, Mgr. 11.1.2024 9,00-12,30 17.1.2024 9,00-12,30 24.1.2024 9,00-12,30 uč. 21
Scé Vágner Ivan, Mgr. 16.1.2024 od 14 hod 18.1.2024 od 14 hod 24.1.2024 od 14 hod uč. 21
RaM Všetečková Vladimíra Mgr. 11.1.2024 9,00-12,30 17.1.2024 9,00-12,30 24.1.2024 9,00-12,30 uč. 21
TTT Mžourek Milan 11.1.2024 9,50-11,30 18.1.2024 9,50-11,30 25.1.2024 9,50-11,30 uč. 31
TPP Mžourek Milan 16.1.2024 8,55-10,35 23.1.2024 8,55-10,35 30.1.2024 8,55-10,35 uč. 31
ZPH Kuzma Ondřej, Bc. 11.1.2024 9,00-12,00 15.1.2024 9,00-12,00 29.1.2024 9,00-12,00 uč. 23
Zv Petřík Jakub 15.1.2024 9,00-11,00 29.1.2024 9,00-11,00 30.1.2024 9,00-11,00 uč. 31

 

3. ročník

3DT Chudinova Galina 16.1.2024 10,00-13,00 23.1.2024 10,00-13,00 30.1.2024 10,00-13,00 uč 23
Aj Pečinková Simona, Mgr. 16.1.2024 od 12 hod 23.1.2024 od 10 hod 30.1.2024 od 10 hod uč. 22
KAj Doose Jonathon 15.1.2024 15,00-16,00 22.1.2024 15,00-16,00 29.1.2024 15.00-16,00 uč. 25
AZ Andrii Konontsev, MgA. 11.1.204 od 10 hodin 18.1.2024 od 10 hodin 25.1.2024 od 10 hodin uč. 31
DDM Kusý Jan 11.1.2024 10,00-12,00 16.1.2024 10,00-12,00 23.1.2024 10,00-12,00 uč. 32
DVKE Veit Milouš Mgr. 17.1.2024 10,00-11,30 24.1.2024 10,00-11,30 31.1.2024 10,00-11,30 uč. 13
DI Pospíšil Matěj DiS. 11.1.2024 10,30-13,00 25.1.2024 10,30-13,00 26.1.2024 11,00-13,00 uč. 41
DZFO Andrii Konontsev, MgA. 11.1.204 od 10 hodin 18.1.2024 od 10 hodin 25.1.2024 od 10 hodin uč. 36
FP Pospíšil Matěj DiS. 11.1.2024 10,30-13,00 25.1.2024 10,30-13,00 26.1.2024 11,00-13,00 uč. 41
FT Andrii Konontsev, MgA. 11.1.204 od 10 hodin 18.1.2024 od 10 hodin 25.1.2024 od 10 hodin uč. 36
Kuzma Ondřej, Bc. 11.1.2024 9,00-12,00 15.1.2024 9,00-12,00 29.1.2024 9,00-12,00 uč. 23
Mžourek Milan 16.1.2024 8,55-10,35 23.1.2024 8,55-10,35 30.1.2024 8,55-10,35 uč. 33
Letáček Matyáš 11.1.2024 11,40-13,40 18.1.2024 11,40-13,40 25.1.2024 11,40-13,40 uč. 23
Chudinova Galina 16.1.2024 10,00-13,00 23.1.2024 10,00-13,00 30.1.2024 10,00-13,00 uč 23
GT Mžourek Milan 17.1.2024 9,50-12,25 29.1.2024 12,55-15,30 31.1.2024 9,50-12,25 uč. 31
Mr Všetečková Vladimíra, Mgr. 11.1.2024 9,00-12,30 17.1.2024 9,00-12,30 24.1.2024 9,00-12,30 uč. 21
PaS Mžourek Milan 17.1.2024 12,55-14,35 29.1.2024 12,55-14,35 31.1.2024 12,55-14,35 uč. 33
RaM Všetečková Vladimíra, Mgr. 11.1.2024 9,00-12,30 17.1.2024 9,00-12,30 24.1.2024 9,00-12,30 uč. 21
TAP Petříková Marcela, PaedDr. 17.1.2024  11,00 – 12,00 24.1.2024 11,00-12,00 31.1.2024 11,00-12,00 uč 21
UP Vágner Ivan, Mgr. 16.1.2024 od 14 hod 18.1.2024 od 14 hod 24.1.2024 od 14 hod uč. 21
ZPH Kuzma Ondřej, Bc. 11.1.2024 9,00-12,00 15.1.2024 9,00-12,00 29.1.2024 9,00-12,00 uč. 23