Vše pro studenty Orange Factory

Organizace školního roku

Rok 2022/2023

Zimní období: 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023 
Zápis pro školní rok 2022 – 2023: 5. 9. 2022 dle instrukcí
Bezpečnostní školení povinné pro všechny studenty: 5. 9. 2022
Povinné soustředění pro 1. ročník: 6. 9. – 12. 9. 2022
Povinný anglický jazykový kurs pro 2. ročník :  6. 9. – 12. 9. 2022
Povinná projektová výuka pro 3. ročník:  6. 9. – 12. 9. 2022
 
Předání posudku absolventské práce: 7. 9. 2022 10,00 – 11,00
Termín náhradního a opravného absolutoria: 8. – 9.  9. 2022 
Schola Pragensis: 24. 11. 2022 – 28. 2. 2023 online
Vánoční volno: 23. 12. 2022 –2. 1. 2023 
Vánoční volno: 23. 12. 2022 –2. 1. 2023 
Výuka začíná v úterý 3. 1. 2023
Zkouškové období: 11. 1. –31. 1. 2023
Letní období: 1. 2. 2023 – 30. 6. 2023
Reklama Polygraf 2023  po stanovení termínu
Zkouškové období 3. ročník: 11. 5. 2023 – 31. 5. 2023
Odborná praxe: 2. ročník 22. 5. 2023 – 2. 6. 2023
Červen 2022 – 2023
Odborná praxe: 2. ročník 22. 5. 2023 – 2. 6. 2023
Zkouškové období pro 1. a 2. ročník: 5. 6. – 23. 6. 2023
Odevzdání absolventské práce: čtvrtek 1. 6. 2023 do 15 hodin 
Předání posudků: 7. 6. 2023 10,00 – 11,00
Absolutorium: v termínu 8. 6. – 23. 6. 2023
 
Červen 2021 – 2022
Odborná praxe: 2. ročník 23. 5. 2022 – 3. 6. 2022
Zkouškové období pro 1. a 2. ročník: 6. 6. – 24. 6. 2022
Předání posudků: pondělí  6. 6. 2022 14,00 — 15,00
Absolutorium: 9. 6. 2022
Srpen 2021 – 2022
Dodatečné a náhradní termíny: 25. 8. – 31. 8. 2022
(studenti odevzdají indexy na studijní oddělení do 31. 8. 2022)
Odborná praxe 2. ročník: 25. 8. – 31. 8. 2022
Odevzdání absolventské práce v náhradním a opravném termínu: středa 31. 8. 2022 do 15.h
 
Srpen 2022 – 2023
Dodatečné a náhradní termíny: 25. 8. 2023 – 31. 8. 2023 
(studenti odevzdají indexy na studijní oddělení do 31. 8. 2023)