Vše o přijímacím řízení na Orange Factory

Hlavní podmínky přijetí:

  • středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  • uzavření smlouvy o studiu a úhrada 1/2 školného

Hlavní podmínky přijetí

pro vzdělávací program Reklamní tvorba 82 – 41 – N/12:

  • středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  • uzavření smlouvy o studiu a úhrada 1/2 školného

O přijímacím řízení

Kreativní workshop se bude konat dne 15. 6. 2020, 19. 6. 2020, 30.6.2020, 25.8.2020 v budově školy.
V mimořádných případech je možné si domluvit jiný termín.
Registrace
na studijním oddělení začíná v 8,30 hodin.
Ukončení kreativního workshopu v cca 13,00 hodin.

Vezměte s sebou

  • pozvánku
  • platný občanský průkaz
  • originál nebo notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud již máte)
  • psací potřeby
  • Svačinu dostanete u nás!

Zobrazit detailní informace o příjimacím řízení

Reklamní fotografie

Obsah

kreativní workshop

pohovor nad vlastní fotografickou tvorbou – domácí práce

Reklamní grafika

Obsah

kreativní workshop

pohovor nad vlastní výtvarnou tvorbou – domácí práce

Prostorový design

Obsah

kreativní workshop

pohovor nad vlastní výtvarnou tvorbou – domácí práce

Reklamní produkce

Obsah

kreativní workshop

Přihlášky, poplatky, školné

Přihlášky ke studiu – datum

Elektronické přihlášky podávejte nejpozději do 2 dnů před kreativním workshopem. 

Každý uchazeč o studium bude k přijímacímu řízení pozván doporučeným dopisem (event. elektronicky).

Poplatek ve výši 500 Kč je splatný při podání přihlášky.

 

 

Školné na školní rok činí 28 000 Kč. 14 000 Kč se platí při podpisu smlouvy o studiu.

Elektronická přihláška

Přihláška ve PDF

Příprava ke studiu

Konzultace k reklamní fotografii, k reklamní grafice a výstavnictví, Reklamní strategie pro všechna zaměření.

Termíny konzultací si dohodněte na telefonu studijního oddělení 731 503 959.