Vše o přijímacím řízení na Orange Factory

Hlavní podmínky přijetí:

  • středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  • uzavření smlouvy o studiu a úhrada školného na semestr

Hlavní podmínky přijetí

pro vzdělávací program Reklamní tvorba 82 – 41 – N/12:

  • středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  • uzavření smlouvy o studiu a úhrada 1/2 školného

Průběh přijímacího řízení pro školní rok 2022 – 2023

  1. Možnosti podání přihlášky:
  2. Zasílejte 1 – 3 výtvarné práce:
    (fotografie, videa, obrázky, návrhy, skici, trailery apod.)

  3. Dodejte maturitní vysvědčení nebo nostrifikaci maturitního vysvědčení.
  4. Další informace uchazeč obdrží emailem.

Zobrazit detailní informace o přijímacím řízení

Reklamní fotografie

Obsah

kreativní workshop

pohovor nad vlastní fotografickou tvorbou – domácí práce

Reklamní grafika

Obsah

kreativní workshop

pohovor nad vlastní výtvarnou tvorbou – domácí práce

Prostorový design

Obsah

kreativní workshop

pohovor nad vlastní výtvarnou tvorbou – domácí práce

Přihlášky, poplatky, školné

Přihlášky ke studiu – datum

Elektronické přihlášky podávejte nejpozději do 2 dnů před kreativním workshopem. 

Každý uchazeč o studium bude k přijímacímu řízení pozván doporučeným dopisem (event. elektronicky).

Školné činí 16 000 Kč za semestr.
Platba za první semestr proběhne již při podpisu smlouvy o studiu.
V případě velmi dobrých studijních výsledků, může žák uplatnit nárok na vrácení části školného.

Elektronická přihláška

Přihláška ve PDF

Příprava ke studiu

Konzultace k reklamní fotografii, k reklamní grafice a výstavnictví, Reklamní strategie pro všechna zaměření.

Termíny konzultací si dohodněte na telefonu studijního oddělení 731 503 959.