Vše o přijímacím řízení na Orange Factory

Hlavní podmínky přijetí:

  • středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  • uzavření smlouvy o studiu a úhrada školného na semestr

Hlavní podmínky přijetí

pro vzdělávací program Reklamní tvorba 82 – 41 – N/12:

  • středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  • uzavření smlouvy o studiu a úhrada 1/2 školného

O přijímacím řízení

Kreativní workshop se bude konat dne 15. 6. 2020, 19. 6. 2020, 30.6.2020, 25.8.2020 v budově školy.
V mimořádných případech je možné si domluvit jiný termín.
Registrace
na studijním oddělení začíná v 8,30 hodin.
Ukončení kreativního workshopu v cca 13,00 hodin.

Vezměte s sebou

  • pozvánku
  • platný občanský průkaz
  • originál nebo notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud již máte)
  • psací potřeby
  • Svačinu dostanete u nás!

Zobrazit detailní informace o příjimacím řízení

Reklamní fotografie

Obsah

kreativní workshop

pohovor nad vlastní fotografickou tvorbou – domácí práce

Reklamní grafika

Obsah

kreativní workshop

pohovor nad vlastní výtvarnou tvorbou – domácí práce

Prostorový design

Obsah

kreativní workshop

pohovor nad vlastní výtvarnou tvorbou – domácí práce

Reklamní produkce

Obsah

kreativní workshop

Přihlášky, poplatky, školné

Přihlášky ke studiu – datum

Elektronické přihlášky podávejte nejpozději do 2 dnů před kreativním workshopem. 

Každý uchazeč o studium bude k přijímacímu řízení pozván doporučeným dopisem (event. elektronicky).

Školné činí 16 000 Kč za semestr.
Platba za první semestr proběhne již při podpisu smlouvy o studiu.
V případě velmi dobrých studijních výsledků, může žák uplatnit nárok na vrácení části školného.

Elektronická přihláška

Přihláška ve PDF

Příprava ke studiu

Konzultace k reklamní fotografii, k reklamní grafice a výstavnictví, Reklamní strategie pro všechna zaměření.

Termíny konzultací si dohodněte na telefonu studijního oddělení 731 503 959.