Vše pro studenty Orange Factory

Organizace školního roku

Rok 2016/2017

Září 2016 – 2017
Školní rok začíná: pondělí 5. 9. 2016 
Zimní semestr: 5. 9. 2016 – 31. 1. 2017
Zápis pro školní rok 2015 – 2016: 5. 9. 2016
Bezpečnostní školení povinné pro všechny studenty: 6. 9. 2015 od 9 hodin
Slavnostní happening: 6. 9. 2016 od 13 hodin
Povinné soustředění pro 1. ročník: 12. 9. – 16. 9. 2016
Anglický jazykový kurs pro 2. ročník: 12. 9. – 16. 9. 2016
Odevzdání absolventské práce v náhradním a opravném termínu: 2. 9. 2016 do 16 hodin
Vyzvednutí posudku: 9. 9. 2016 ve 14 hodin
Náhradní a opravné absolutorium: 19. 9. 2016 – 23. 9. 2016

 

Odborná praxe 2. ročník
Schola Pragensis: 24. 11. 2016 – 26. 11. 2016
Odborná praxe 2. ročník

 

Vánoční volno: 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017 

 

Výuka začíná v úterý 3. 1. 2017
Zkouškové období: 11. 1. – 31. 1. 2017 
Ukončení odborné praxe za školní rok 2015-2016 do 31. 1. 2017

 

Letní semestr: 1. 2. 2017 – 30. 6. 2017
Odborná praxe 2. ročník

 

Odborná praxe 2. ročník
Den otevřených dveří: 24. 4. 2017 v 16 – 18 hod
Odborná praxe 2. ročník
Reklama Polygraf 24. – 26. 4. 2017

 

Odborná praxe 2. ročník
Zkouškové období 3. ročník: 15. 5. 2017 – 2. 6. 2017
Den otevřených dveří: 22. 5. 2017 v 16 – 18 hod
Odborná praxe: 2. ročník 29. 5. – 9. 6. 2017 (2. týdny)

 

Vyzvednutí posudků: 9. 6. 2017
Absolutorium: v termínu od 12. 6. 2017 do 16. 6. 2017
Slavnostní předávání diplomů a zahájení výstavy absolventských prací: 19. 6. 2017 
Odborná praxe: 2. ročník 29. 5. – 9. 6. 2017 (2. týdny)
Odevzdání absolventské práce: 2. 6. 2017 do 16 hodin
 
Zkouškové období pro 1. a 2. ročník: 12. 6. – 30. 6. 2017
Přijímací řízení – Kreativní Workshop: 15. 6. 2017, 17. 6. 2017

 

Přijímací řízení – Kreativní Workshop: 10. 7.2017
Přijímací řízení – Kreativní Workshop: 29. 8. 2017 
Dodatečné a náhradní termíny: 25.8. – 31. 8. 2017 (studenti odevzdají indexy na studijní oddělení do 31. 8. 2016)