Vše pro studenty Orange Factory

Organizace školního roku

Rok 2017/2018

Září 2017 – 2018
Odevzdání absolventské práce v náhradním a opravném termínu: 1. 9. 2017 do 15 hodin
Školní rok začíná: pondělí 4. 9. 2017
Zápis pro školní rok 2017 – 2018: 4. 9. 2017
Bezpečnostní školení povinné pro všechny studenty: 5. 9. 2017 od 10 hodin
Slavnostní happening: 6. 9. 2017 od 15 hodin
Zimní semestr: 4. 9. 2017 – 31. 1. 2018
Vyzvednutí posudku absolventské práce : 8. 9. 2017 ve 14 hodin
Povinné soustředění pro 1. ročník: 11. 9. – 15. 9. 2017
Anglický jazykový kurs pro 2. ročník: 11. 9. – 15. 9. 2017
Náhradní a opravné absolutorium: 18. 9. 2017 – 22. 9. 2017

 

Schola Pragensis: 23. 11. 2017 – 25. 11. 2017

 

Vánoční volno: 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 
Výuka začíná v středu 3. 1. 2018
Zkouškové období: 11. 1. – 31. 1. 2018

 

Letní semestr: 1. 2. 2018 – 29. 6. 2018

 

Den otevřených dveří: 23. 4. 2018 v 16 – 18 hod

 

Zkouškové období 3. ročník: 14. 5. 2018 – 1. 6. 2018
Den otevřených dveří: 21. 5. 2018 v 16 – 18 hod

Odborná praxe: 14. 5. 2018 až 25. 5. 2018

Odborná praxe spojená s Reklamou Polygraf 25. 5. 2018 až 1. 6. 2018

Reklama Polygraf 2018 29. 5. 2018 až 31. 5. 2018

 

Odevzdání absolventské práce: 1. 6. 2018 do 15 hodin
Vyzvednutí posudků: 8. 6. 2018
Absolutorium: v termínu od 11. 6. 2018 do 18. 6. 2018
Slavnostní předávání diplomů a zahájení výstavy absolventských prací: 18. 6. 2018 
Zkouškové období pro 1. a 2. ročník: 11. 6. – 29. 6. 2018
Přijímací řízení – Kreativní Workshop: 15. 6. 2018, 16. 6. 2018 pátek, sobota
Přijímací řízení – Kreativní Workshop: 9. 7.2018
Srpen 2017 – 2018
Přijímací řízení – Kreativní Workshop: 28. 8. 2018 
Dodatečné a náhradní termíny: 27.8. – 31. 8. 2018 (studenti odevzdají indexy na studijní oddělení do 31. 8. 2018)