Elektronická přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu na Soukromé vyšší odborné škole umění a reklamy, s.r.o.
Pošepného nám. 2022, Praha 4, 148 00

IČ: 26 769 051, IZO: 150 054 009

Obor: Reklamní tvorba (kód oboru: 82-41-N/12)

Zaměření:

Základní údaje

Narození

Adresa trvalého bydliště

Odkud se uchazeč hlásí:

Střední škola absolvovaná nebo studovaná

Rok maturity

Na který termín se uchazeč hlásí:

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlčel(a) závažné skutečnosti.